About us

Jober s.r.o. je personálna agentúra so sídlom v Dunajskej Strede, ktorá ponúka sprostredkovanie pracovných síl v celej Európe.
Spoločnosť poskytuje svoje služby v oblasti dočasného pridelenia zamestnancov (personálny leasing) hlavne v oblasti automobilového priemyslu ale aj v iných odvetviach.
Našim cielom je rozširovať naše pracovné oblasti a vybudovať dlhodobú úspešnú spoluprácu s našimi zamestnancami a obchodnými partnermi.
Know-how firmy overený našimi spokojnými klientmi.

Prečo JOBER?

Personálny leasing je hlavnou službou našej firmy. Ide o efektívne zvýšenie ľudského kapitálu spoločnosti bez toho, aby zvýšil počet kmeňových zamestnancov.

Ide o prenájom pracovníkov firmy Jober, ktorí vykonávajú dohodnutú prácu pre zmluvného klienta. Medzi ďalšie výhody personálneho leasingu patrí prenesenie všetkých administratívných a personálnych záležitostí týkajúcich sa pracovníkov do zodpovednosti firmy Jober. Pre klienta to predstavuje úsporu času a nákladov.

Klúčom úspešnosti našej firmy je spokojnosť zamestnancov a tým spojená nízka miera fluktuácie.


Partners

Webasto - Jober
Montes - Jober
Motokom - Jober
Vígh Kovovyroba - Jober
Cargo Partner - Jober
not hesitate
to contact
us

Thank you for your message. We will contact you.